,

ANTOLOGIE COLECTIVĂ

de Toamnă

Sub coordonarea unui grup de scriitori profesioniști, membri ai asociaţiei culturale A.S.P.R.A. - Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice, împreună cu editura Boem@, ne propunem realizarea unei noi antologii colective de creaţii literare (poezie, proză scurtă, eseu, teatru, umor), cu autori de pretutindeni, membri sau nemembri ai cenaclului, simpatizanţi sau colaboratori etc.

Participarea (benevolă) se face prin înscrierea/înregistrarea şi selectarea autorilor care deţin texte literare corespunzătoare calitativ.

Procedura de înscriere şi participare:

1. Se anunţă intenţia de participare, printr-un: scurt CV literar (vezi mai jos indicaţii), o poză de autor și propunerile de texte/creații literare originale. Materialele vor fi trimise până în data de 31 octombrie 2023, la una din adresele de email: aspra@edituraboema.ro, office@edituraboema.ro.

2. O comisie desemnată se va ocupa de alegerea textelor pentru includerea acestora în volum. Vor fi incluse creațiile literare care corespund calitativ. Dacă textele selectate sunt insuficiente sau necorespunzătoare, comisia va ţine legătura cu dvs. pentru completări, ajustări etc.

3. Până la data de 15 noiembrie 2023 cei înregistraţi, selecţionaţi şi înştiinţaţi de includerea în volum vor depune în contul asociaţiei nonprofit ASPRA (Titular: ASPRA (Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice), CF: 13226736, IBAN: RO91 BRDE 180S V569 7508 1800, Banca: BRD Galaţi) suma aferentă numărului de exemplare comandat (minim 2 ex.) și a taxei de livrare.

4. După apariţie (termen: 20 noiembrie 2023), volumele vor fi expediate autorilor şi/sau celor care le-au comandat, după preferințe, prin poştă sau curierat, taxa de livrare (20 lei) va fi achitată odată cu comanda.

Alte informaţii utile:

 • Cartea va fi prefaţată de un scriitor profesionist, membru al USR.
 • Cele mai bune lucrări vor fi selectate pentru a fi promovate în revista literară Boem@.
 • Volumul va apărea în condiţii tipografice deosebite (format A5, interior a/n, grafică interioară, hârtie 80 gr/mp, coperte policromie cu carton lucios 300 g/mp, broşare cu termoclei), aşa cum i-am obişnuit până acum pe toţi participanţii la proiectele noastre de această natură (click aici pentru a vedea portofoliul).
 • Cei înscrişi vor fi ţinuţi permanent la curent cu evoluţia proiectului.
 • Prin e-mail (adresele indicate mai sus) sau telefonic (numărul 0726 337376) puteţi solicita orice informaţii suplimentare.

Atenție! De la începutul acestui an (2023) editura InfoRapArt și-a schimbat oficial denumirea în Editura Boema. Schimbarea se reflectă atât în denumirea site-urilor, cât și în toate adresele de email aferente. Ea constă însă din simpla înlocuire a sintagmei "inforapart" cu sintagma "edituraboema". De exemplu, vechea adresă de emai office@inforapart.ro este acum office@edituraboema.ro, sau site-ul www.inforapart.ro este acum site-ul www.edituraboema.ro

Indicaţii pentru materialele trimise: textele pot fi în format Word (.doc, .docx), RTF, sau alte editoare de texte compatibile, dar și în format .PDF. Se pot folosi fonturi obișnuite, de preferat Times New Roman, dimensiune 12. Informativ, materialele pot acoperi cca. 7-10 pagini de carte format A5, pentru poezie, sau cca. 11-15 pagini pentru proze. De preferat ca textele să fie în număr mai mare, așa încât comisia de validare să poată face o selecție mai bună.

Indicaţii pentru completarea unui scurt CV literar:

Acesta trebuie să cuprindă, opţional, următoarele date:

 • Nume şi prenume, pseudonim literar (dacă este cazul)
 • Locul şi data naşterii
 • Preocupări literare (membru al cenaclului/clubului literar, activitate literară, colaborări literare etc.)
 • Debut literar, în publicaţii şi/sau în volum
 • Volume publicate, premii/distincţii obţinute etc.
 • Proiecte de viitor, intenţii culturale etc.
Cenaclul online «Noduri si Semne» Revista literară Boem@